Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Adviseur

Postbachelor opleiding Financial Life Budgetcoaching i.s.m. Avans+ in Breda

Zien wij elkaar op 17 en 31 mei 2022 in Breda? Als trainer en ontwikkelaar van deze inspirerende Postbachelor opleiding voor financieel adviseurs verheug ik me erop om jou daar te ontmoeten!

Vermogende klanten lopen een extra risico als ze met financiële problemen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of een goedbedoelend schuldhulpmaatje terechtkomen. Dat komt omdat deze schuldhulpverleners prima in staat zijn om gangbare klantcases te begeleiden maar niet op het kennisinhoudelijke niveau van een financieel planner kunnen acteren. De voormalig vermogende klant met financiële problemen staat er alleen voor met zijn/haar pakket complexe financiële producten. Niet wetend wat te doen en zich steeds machtelozer voelend door stress en emoties.

De problematiek van mensen met schulden is heel divers. Naast objectieve financiële kennis krijg je als schuldhulpverlener ook te dealen met subjectieve emoties en niet-helpend gedrag van de klant. Daar weet lang niet iedere financieel planner of adviseur zich goed raad mee. Beschik jij als klantbegeleider over de professionele skills om een klant met ernstige financiële problemen op de juiste manier te helpen? Wil jij ook leren navigeren in de jungle van de schuldproblematiek? Lees dan verder...

Een groot verschil tussen financiële planning en financiële coaching is degene die de oplossing of het financieel plan verzint en grotendeels uitvoert. Bij financiële planning of advisering is dit vooral de taak van de hulpverlener. Bij financiële coaching neemt de “adviseur” ofwel de Financial Life Budgetcoach slechts een heel bescheiden adviesrol in. De klant is de deskundige over zijn eigen leven en financiën. De budgetcoach inventariseert en analyseert de klantsituatie. Daarna is de klant aan zet! De budgetcoach neemt de rol aan van supporter, wegwijzer, mediator, leraar, veilige haven en spiegel. De budgetcoach zorgt ervoor dat de coachee (zo noemen we een klant in het wereldje van coaching) in zijn/haar kracht wordt gezet zodat hij/zij zoveel mogelijk zelf de financiële problemen kan oplossen. De coachee leert van de budgetcoach nieuwe competenties om de probleemsituatie aan te pakken én te voorkomen in de toekomst.

Dit vraagt om andere skills en een andere werkwijze dan we in de financiële dienstverlening gewend zijn. In de opleiding Financial Life Budgetcoaching i.s.m. Avans+ neem ik financieel planners en adviseurs mee in de gecombineerde wereld van Wft-proof werken, lifeplanning, budgetcoaching en motiverende gespreksvoering. In de training integreren we het integraal financieel plannen met theoriemodellen uit de persoonlijke coaching. Ik vertel je graag over mijn eigen praktijkervaringen als Financieel Vitaal Coach en deel mijn informatie, netwerk en hulpmiddelen. Uit ervaring kan ik je wegwijs maken in het wereldje van schuldhulpverlening. Ik kan je mooie kansen laten zien evenals de doodlopende wegen. Zo kun jij snel schakelen en op professionele wijze Financial Life Budgetcoaching onderdeel maken van jouw eigen adviespraktijk.

Zien wij elkaar binnenkort in de 2-daagse Postbachelor opleiding Financial Life Budgetcoaching, wil je met minimaal 8 personen een incompany-training op jouw eigen locatie boeken of heb je nog vragen? Vul dan vrijblijvend onderstaand aanmeldingsformulier in en je hoort z.s.m. van mij.

Erna Knipscheer – Financieel Vitaal Coach | Trainer en opleidingsontwikkelaar  
Download meer informatie over de opleiding Financial Life Budgetcoaching

Aanmelden of meer info