FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2022 2022-01-28T16:12:37+00:00 Admin ~/ 3. Financiële problemen zijn géén eigen schuld dikke bult ~/?x=entry:entry220112-114220 2022-01-12T11:42:20+00:00 2022-01-12T11:42:20+00:00

Mensen met financiële problemen schamen zich vaak voor hun eigen geldgedrag. Zij weten wel degelijk wat er misgaat maar hebben gewoon niet meer de kracht en de motivatie om er iets aan te doen. Eigen schuld dikke bult zegt hun omgeving. Hoe kun je zulke domme dingen doen met geld? Je weet toch dat dit problemen oplevert? In plaats van zuiniger te leven en je schulden af te lossen maak je het alleen maar erger….. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken hebben we onze goede financiële gezondheid niet altijd zelf in de hand. De sociaal-maatschappelijke omgeving met bijbehorende kansen en risico’s speelt hierin een belangrijke rol. Het kost voor het spreekwoordelijke dubbeltje meer moeite om een kwartje of zelfs een gulden te worden. Ook het doen- en denkvermogen bepaalt of iemand een goede financiële planning voor zichzelf kan maken en daadwerkelijk volgens plan uitvoert.

En zelfs als iemand heel bewust met geld omgaat kan het misgaan wanneer persoonlijke en/of financiële tegenvallers plotseling gebeuren of zich opstapelen. Door stress en piekeren staat ons brein onder druk en kan een mens niet meer zo helder denken. Het vertrouwen om de problematische situatie succesvol de baas te kunnen neemt af. De energie en de motivatie om in actie te komen verdwijnt.  

Weten hoe verstandig om te gaan met geld is daarom nog geen daadwerkelijk doen. Als Financieel Vitaal Coach geloof ik niet in eigen schuld dikke bult. In mijn beleving ontmoet ik unieke mensen met geldzorgen die geen licht meer zien aan het einde van de tunnel. Ik bied inzicht en overzicht, bescherm tegen de opdringerige buitenwereld, laat perspectief zien voor de toekomst en geef het stuur over eigen leven en financiën terug. Als een adelaar vlieg ik met gespreide vleugels onder mijn klanten. Zij mogen zelf zo hoog en zo ver vliegen als ze willen. Als ze dan toch uit de lucht vallen vang ik hen weer op!

2. Geldzorgen zijn voor arm én rijk ~/?x=entry:entry220110-151827 2022-01-10T15:18:27+00:00 2022-01-10T15:18:27+00:00

Op zoek naar een interessante overdenking liep ik tegen de volgende tekst aan die ik ooit zelf heb geschreven:

In onze westerse maatschappij maakt bijna iedereen zich dagelijks zorgen over geld. Ons leven draait grotendeels om het verzamelen en vasthouden van geld en spullen. Geld is de graadmeter voor succes en maatschappelijke status. Dat is de betekenis die mensen zelf aan het geld hebben gegeven en collectief serieus nemen. Zo serieus dat we vaak vergeten om werkelijk te leven en te genieten.

Degene met veel geld heeft nooit genoeg en streeft naar meer. Zijn of haar leven wordt geregeerd door talloze gedachten en angsten over het instandhouden of vergroten van vermogen. Degene met weinig geld heeft eerder zorgen over het (niet) kunnen nakomen van financiële verplichtingen. Het maakt dus niet zoveel uit of iemand veel of weinig geld bezit. Geldangst hebben we op z’n tijd allemaal in meer of mindere mate.

Hoeveel gelukkiger zullen we zijn als het geld werkt voor ons, en niet andersom? Welke innerlijke vrijheid krijgen we als we daadwerkelijk zelf de baas zijn over ons eigen geld en leven? Ergens zal een goede balans te vinden zijn tussen hart en verstand. 

1. Het nieuwe jaar 2022 is begonnen... ~/?x=entry:entry220104-165302 2022-01-04T16:53:02+00:00 2022-01-04T16:53:02+00:00

Het nieuwe jaar is al weer enkele dagen oud als ik deze eerste blog van hopelijk een lange serie schrijf. Een veelbewogen jaar met vooral veel positieve ontwikkelingen ligt achter mij. In april 2021 verruilde ik mijn verzameling oude bedrijfsnamen voor de nieuwe naam Financieel Vitaal. In plaats van overal goed in te zijn focus ik nu op coaching van werknemers met geldzorgen onder het mom van “kiezen en gekozen worden”.

Afgelopen halfjaar heb ik het grootste deel van de tijd besteed aan mijn verhuizing en de studie voor de bachelor toegepaste psychologie. Op dit moment is de studie bijna klaar en kan ik starten met afstuderen. Het zal je niet verbazen dat mijn scriptie gaat over de psychologische kant van geldzorgen bij werknemers en de gevolgen hiervan voor hun werkgevers. Mijn ervaringen en overdenkingen over dit en andere thema’s zal ik regelmatig delen in deze blog.

Verder is het vooral mijn bedoeling om hier iets van mijzelf te laten zien, als mens achter de Financieel Vitaal Coach. Mijn visie, gevoelens en gedachten over de rol van het geld in deze maatschappij. De armoede en de financiële ongezondheid waarmee veel mensen leven. Maar ook de mooie dingen, de eyeopeners en de creatieve oplossingen. Op die manier hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan een mooiere (financiële) wereld van morgen.