Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Blog

Erna Knipscheer is geboeid door de rol van geld in mensenlevens. In deze blog deelt zij ervaringen, nieuws en overdenkingen uit haar dagelijkse praktijk als Financieel Vitaal Coach.

12.01.2022

3. Financiële problemen zijn géén eigen schuld dikke bult

jurisdiction-gfe75d30f2_1920.jpgMensen met financiële problemen schamen zich vaak voor hun eigen geldgedrag. Zij weten wel degelijk wat er misgaat maar hebben gewoon niet meer de kracht en de motivatie om er iets aan te doen. Eigen schuld dikke bult zegt hun omgeving. Hoe kun je zulke domme dingen doen met geld? Je weet toch dat dit problemen oplevert? In plaats van zuiniger te leven en je schulden af te lossen maak je het alleen maar erger….. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken hebben we onze goede financiële gezondheid niet altijd zelf in de hand. De sociaal-maatschappelijke omgeving met bijbehorende kansen en risico’s speelt hierin een belangrijke rol. Het kost voor het spreekwoordelijke dubbeltje meer moeite om een kwartje of zelfs een gulden te worden. Ook het doen- en denkvermogen bepaalt of iemand een goede financiële planning voor zichzelf kan maken en daadwerkelijk volgens plan uitvoert.

En zelfs als iemand heel bewust met geld omgaat kan het misgaan wanneer persoonlijke en/of financiële tegenvallers plotseling gebeuren of zich opstapelen. Door stress en piekeren staat ons brein onder druk en kan een mens niet meer zo helder denken. Het vertrouwen om de problematische situatie succesvol de baas te kunnen neemt af. De energie en de motivatie om in actie te komen verdwijnt.  

Weten hoe verstandig om te gaan met geld is daarom nog geen daadwerkelijk doen. Als Financieel Vitaal Coach geloof ik niet in eigen schuld dikke bult. In mijn beleving ontmoet ik unieke mensen met geldzorgen die geen licht meer zien aan het einde van de tunnel. Ik bied inzicht en overzicht, bescherm tegen de opdringerige buitenwereld, laat perspectief zien voor de toekomst en geef het stuur over eigen leven en financiën terug. Als een adelaar vlieg ik met gespreide vleugels onder mijn klanten. Zij mogen zelf zo hoog en zo ver vliegen als ze willen. Als ze dan toch uit de lucht vallen vang ik hen weer op!

Erna Knipscheer - 11:42 @