Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

FAQ

Moet een werkgever zorgen voor schuldhulpverlening aan zijn werknemers? 

Het antwoord op deze vraag is nee. Dat hoeft een werkgever zeker niet te doen. Privéschulden van de werknemer zijn in eerste instantie het probleem van de werknemer zelf. In het kader van het recht op privacy kan de werkgever ook maar beter voorzichtig zijn bij het ad hoc aansnijden van dit best wel gevoelige onderwerp.

Is het verstandig voor werkgevers om werknemers met geldzorgen te helpen? 

Het volmondige antwoord is ja! De werkgever heeft direct en indirect ook last van de financiële problemen van de werknemer. Door werknemers met geldzorgen te helpen kunnen kosten en problemen voor de werkgever worden voorkomen of beperkt.

Wil de werknemer met geldzorgen wel geholpen worden via de werkgever? 

Mijn ervaring is dat werknemers die het goed naar hun zin hebben op het werk graag hulp via hun werkgever aannemen. Zeker als eenmaal duidelijk is dat er door de financieel coach geen gegevens over de problemen worden gedeeld met de werkgever. Als de hulpverlening succesvol verloopt dan verstevigt dit vaak de arbeidsrelatie. Dat is een mooie bijvangst.

Hoe lang duurt het voordat de werknemer weer aan het werk is? 

Als het verzuim hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door financieel gerelateerde problemen dan is de werknemer in de regel binnen enkele dagen na aanvang van de coaching weer present. De financiële problemen zijn op dat moment nog niet opgelost. De werknemer ervaart minder stress omdat hij of zij er niet meer alleen mee zit. Er komt een oplossing. Dit geeft rust en het vertrouwen dat het goed gaat komen.

Hoe lang duurt een coachtraject? 

Een coachtraject duurt in totaal gemiddeld 6 tot 12 maanden. Aan het begin gaan we intensief aan de slag met een oplossing voor de financiële problemen. De medewerker wordt daarbij zo veel mogelijk aangemoedigd om het zelf te regelen. De financieel coach blijft daarna nog een tijdje als steun en toeverlaat op de achtergrond aanwezig om terugval te voorkomen.

Wat kost de Financieel Vitaal Coach? 

De investering voor de Financieel Vitaal Coach is een vast bedrag van €1.495,- (ex. 21% btw) per medewerkerstraject. Plus eventuele reiskostenvergoeding bij bezoek aan de werknemer thuis of op de locatie van de werkgever. Voor dit bedrag ondersteunen wij uw medewerker voor een periode van maximaal 12 maanden. De precieze omschrijving van ons coachtraject staat op het tabblad Werknemer op deze website.

Wat kost de Financieel Huisarts? 

Voor het online spreekuur van de Financieel Huisarts rekenen wij €175,- (ex. 21% btw) per aangebroken uur. Een consult duurt 15 minuten per medewerker. Dit betekent dat wij maximaal vier medewerkers aaneengesloten per uur te woord kunnen staan. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een wekelijks of maandelijks spreekuur op uw bedrijfslocatie te organiseren. Hiervoor gelden afwijkende tarieven. Op het consult van de Financieel Huisarts kunnen uw medewerkers al hun financiële vragen stellen. De Financieel Huisarts informeert en/of verwijst naar passende hulpverlening in het geval de medewerker er zelf niet meer uit komt. Het inzetten van de Financieel Huisarts heeft een preventieve werking en is laagdrempelig als het standaard aan alle medewerkers wordt aangeboden. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd zodat ziekteverzuim en andere schade door medewerkers met geldzorgen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat kost aanvullende schuldhulpverlening?

Het meertarief voor aanvullende schuldhulpverlening bedraagt €45 (ex. 21% btw) per aangebroken kwartier. Vooraf spreken wij met de werkgever af welk budget hiervoor extra beschikbaar is naast de kosten voor Financieel Vitaal Coaching. Bij aanvullende schuldhulpverlening ondersteunen wij de medewerker praktisch bij het zelfstandig treffen van een betalingsregeling of het doen van een betalingsvoorstel tegen finale kwijting bij de aanwezige schuldeisers. Bij problematische schulden en/of een crisissituatie verwijzen wij de medewerker door naar schuldhulpverlening van de gemeente. De gemeente voert in dat geval de minnelijke (msnp) of de wettelijke (wsnp) schuldhulpverlening uit. De Financieel Vitaal Coach kan de werknemer dan praktisch bijstaan met het aanleveren van de benodigde informatie aan de gemeente. En ook met extra aandacht voor de emotionele, psychische en fysieke problematiek die ontstaat door de geldzorgen. Doel van de begeleiding is in alle gevallen verhoging van de zelfeffectiviteit waardoor de medewerker meer vertrouwen krijgt dat er licht is aan het einde van de tunnel. En dat hij/zij de financiële situatie in de nabije toekomst zelf weer de baas zal zijn.  

Wat kost een Workshop? 

Een workshop op uw bedrijfslocatie of andere locatie naar keuze duurt maximaal 2,5 uur. Per bijeenkomst kunnen er niet meer dan 10 werknemers deelnemen. Het thema van de workshop wordt in overleg met de werkgever vastgesteld. Wij rekenen een vast tarief van €2.195 (ex. 21% btw) voor onze standaard workshops en daarnaast een reiskostenvergoeding. Voor het aanpassen van de lesmaterialen en externe kosten, zoals bijvoorbeeld het huren van een externe leslocatie, beamer of catering, worden in overleg meerkosten berekend. De werkgever bepaalt zelf het thema van de workshop. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: gezond geldgedrag, zelf je schulden oplossen, verstandig lenen, leren budgetteren of omgaan met medewerkers met financiële problemen voor leidinggevenden.

Is er ook een abonnement voor alle medewerkers? 

Ja, dat is mogelijk. U kiest zelf wat u wilt aanbieden aan uw medewerkers. De Financieel Vitaal Coach, de Financieel Huisarts, aanvullende schuldhulpverlening en/of deelname aan Workshops. Afhankelijk van het aantal deelnemers en het gekozen pakket geven wij dan een korting op onze vaste tarieven.

Kan ik als werknemer zelf Financieel Vitaal inschakelen?

Binnen het concept van Financieel Vitaal doen we zaken met werkgevers, uitkeringsinstanties, gemeenten, woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. De organisaties waarmee we een contract hebben gesloten betalen de coaching voor hun werknemers, uitkeringsgerechtigden, huurders of klanten. In dat geval is Financieel Vitaal gratis voor degene met de financiële problemen. Als jouw organisatie nog geen Financieel Vitaal aanbiedt dan vragen wij met alle plezier of zij dit alsnog wil doen. Meld je hiervoor aan op het tabblad Werknemer van deze website. Is het antwoord nee, dan komen de kosten voor Financieel Vitaal helaas voor jouw eigen rekening. 

Mag Financieel Vitaal betaald worden uit het Loonbaanbudget (LBB)?

Bepaalde cao's en werkgevers kennen een Loopbaanbudget. Dit is een extra budget waarmee medewerkers kunnen investeren in hun duurzame inzetbaarheid. In veel gevallen mag hulpverlening via Financieel Vitaal vergoed worden uit het Loonbaanbudget. Informeer bij jouw HR-manager naar de mogelijkheden. Wij nemen met alle plezier contact op met jouw werkgever om te vragen hoe het zit.

Kan ik als werkgever korting krijgen?

Een werkgever kan op drie manieren gebruik maken van Financieel Vitaal. Bij de opties 2 en 3 krijgt de werkgever korting op de vaste tarieven.

Optie

Dienstverlening

Tarief & korting

1

De werkgever schakelt Financieel Vitaal incidenteel in. 

Wij hanteren onze vaste tarieven zoals hierboven beschreven.

2

De werkgever koopt een strippenkaart voor de Financieel Vitaal Coach. Deze strippenkaart geeft recht op hulp aan 5 medewerkers. De strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf uitgiftedatum.

Wij geven een korting van 10% op ons vaste tarief voor de Financieel Vitaal Coach.

3

De werkgever sluit een jaarabonnement af voor de Financieel Vitaal Coach, de Financieel Huisarts, aanvullende schuldhulpverlening en/of de Workshops.

Afhankelijk van het aantal deelnemers en het gekozen pakket geven wij een korting op onze vaste tarieven. Graag maken wij een vrijblijvende maatwerk offerte voor uw organisatie.