Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

FAQ

Moet een werkgever zorgen voor schuldhulpverlening aan zijn werknemers? 

Het antwoord op deze vraag is nee. Dat hoeft een werkgever zeker niet te doen. Privéschulden van de werknemer zijn in eerste instantie het probleem van de werknemer zelf. In het kader van het recht op privacy kan de werkgever ook maar beter voorzichtig zijn bij het ad hoc aansnijden van dit best wel gevoelige onderwerp.

Is het verstandig voor werkgevers om werknemers met geldzorgen te helpen? 

Mijn volmondige antwoord is ja! De werkgever heeft direct en indirect ook last van de financiële problemen van de werknemer. Door werknemers met geldzorgen te helpen kunnen kosten en problemen voor de werkgever worden voorkomen of beperkt.

Wil de werknemer met geldzorgen wel geholpen worden via de werkgever? 

Mijn ervaring is dat werknemers die het goed naar hun zin hebben op het werk graag hulp via hun werkgever aannemen. Zeker als eenmaal duidelijk is dat er door de financieel coach geen gegevens over de problemen worden gedeeld met de werkgever. Als de hulpverlening succesvol verloopt dan verstevigt dit vaak de arbeidsrelatie. Dat is een mooie bijvangst.

Hoe lang duurt het voordat de werknemer weer aan het werk is? 

Als het verzuim hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door financieel gerelateerde problemen dan is de werknemer in de regel binnen enkele dagen na aanvang van de coaching weer present. De financiële problemen zijn op dat moment nog niet opgelost. De werknemer ervaart minder stress omdat hij of zij er niet meer alleen mee zit. Er komt een oplossing. Dit geeft rust en het vertrouwen dat het goed gaat komen.

Hoe lang duurt een coachtraject? 

Een coachtraject duurt in totaal gemiddeld 6 tot 12 maanden. Aan het begin gaan we intensief aan de slag met een oplossing voor de financiële problemen. De medewerker wordt daarbij zo veel mogelijk aangemoedigd om het zelf te regelen. De financieel coach blijft daarna nog een tijdje als steun en toeverlaat op de achtergrond aanwezig om terugval te voorkomen.

Wat kost de Financieel Vitaal Coach? 

De investering voor de Financieel Vitaal Coach is een vast bedrag van €995,- (ex. 21% btw) per traject. Plus eventuele reiskostenvergoeding bij bezoek aan de werknemer thuis of op de locatie van de werkgever. Voor dit bedrag ondersteunen wij uw medewerker voor een periode van maximaal 12 maanden. De precieze omschrijving van ons coachtraject staat op het tabblad Werknemer op deze website.

Wat kost de Financieel Huisarts? 

Voor het online spreekuur van de Financieel Huisarts rekenen wij €95,- (ex. 21% btw) per aangebroken uur. Een consult duurt maximaal 15 minuten. Dit betekent dat wij maximaal vier medewerkers per uur te woord kunnen staan. Het is ook mogelijk om een spreekuur op uw bedrijfslocatie te organiseren. Hiervoor gelden afwijkende tarieven.

Wat kost een Workshop? 

Een workshop op uw bedrijfslocatie duurt 2,5 uur. Per bijeenkomst kunnen er maximaal 10 werknemers deelnemen. Het thema van de workshop wordt in overleg met de werkgever vastgesteld. Wij rekenen een vast tarief van €500 (ex. 21% btw) voor onze standaard workshops en daarnaast een reiskostenvergoeding. Voor het aanpassen van de lesmaterialen en externe kosten, zoals bijvoorbeeld het huren van een externe leslocatie, beamer of catering, worden in overleg meerkosten berekend. 

Is er ook een abonnement voor alle medewerkers? 

Ja, dat is mogelijk. U kiest zelf wat u wilt aanbieden aan uw medewerkers. De Financieel Vitaal Coach, de Financieel Huisarts en/of deelname aan Workshops. Afhankelijk van het aantal deelnemers en het gekozen pakket geven wij dan een korting op onze vaste tarieven.

Kan ik als werknemer zelf Financieel Vitaal inschakelen?

Binnen het concept van Financieel Vitaal doen we zaken met werkgevers, uitkeringsinstanties, woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. De organisaties waarmee we een contract hebben gesloten betalen de coaching voor hun werknemers, uitkeringsgerechtigden, huurders of klanten. In dat geval is Financieel Vitaal gratis voor degene met de financiële problemen. Als jouw organisatie nog geen Financieel Vitaal aanbiedt dan vragen wij met alle plezier of zij dit alsnog wil doen. Meld je hiervoor aan op het tabblad Werknemer van deze website. Is het antwoord nee, dan komen de kosten voor Financieel Vitaal helaas voor jouw eigen rekening. 

Mag Financieel Vitaal betaald worden uit het Loonbaanbudget (LBB)?

Bepaalde cao's en werkgevers kennen een Loopbaanbudget. Dit is een extra budget waarmee medewerkers kunnen investeren in hun duurzame inzetbaarheid. In veel gevallen mag hulpverlening via Financieel Vitaal vergoed worden uit het Loonbaanbudget. Informeer bij jouw HR-manager naar de mogelijkheden. Wij nemen met alle plezier contact op met jouw werkgever om te vragen hoe het zit.

Kan ik als werkgever korting krijgen?

Een werkgever kan op drie manieren gebruik maken van Financieel Vitaal. Bij de opties 2 en 3 krijgt de werkgever korting op de vaste tarieven.

Optie

Dienstverlening

Tarief & korting

1

De werkgever schakelt Financieel Vitaal incidenteel in. 

Wij hanteren onze vaste tarieven zoals hierboven beschreven.

2

De werkgever koopt een strippenkaart voor de Financieel Vitaal Coach. Deze strippenkaart geeft recht op hulp aan 5 medewerkers. De strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf uitgiftedatum.

Wij geven een korting van 10% op ons vaste tarief voor de Financieel Vitaal Coach.

3

De werkgever sluit een jaarabonnement af voor de Financieel Vitaal Coach, de Financieel Huisarts en/of de Workshops.

Afhankelijk van het aantal deelnemers en het gekozen pakket geven wij een korting op onze vaste tarieven. Graag maken wij een vrijblijvende maatwerk offerte voor uw organisatie.