Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Welkom

Financieel Vitaal biedt professionele financiële coaching aan werknemers, betaald door de werkgever. De werkgever investeert hiermee in vitale werknemers en een gezonde bedrijfsorganisatie.

Werknemers met financiële problemen zijn niet alleen een risico voor zichzelf. Ook hun werkgevers lopen extra risico op hoge kosten en andere (im)materiële schade. Dit komt doordat medewerkers met financiële zorgen op de werkvloer niet langer goed functioneren of ziek thuisblijven. De directe en indirecte kosten van deze problematiek steken overal in de organisatie de kop op. 

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Extra ziekteverzuim
 • Kosten van re-integratie
 • Hogere bijdrage Werkhervattingskas
 • Premieverhoging Verzuimverzekering
 • Administratieve lasten uitvoeren loonbeslag
 • Productieverlies, verminderde arbeidsprestaties
 • Reputatieschade, afname klanttevredenheid
 • Gevolgen voor werksfeer en medewerkerstevredenheid
 • Diefstal
 • Verlies van goed personeel
 • Fouten, ongelukken en schade op de werkvloer

Financieel Vitaal biedt uitkomst bij medewerkers met geldzorgen. Wij werken samen met re-integratiebedrijven, arbodiensten, werkgevers, sociaal-maatschappelijke organisaties, woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, banken, verzekeraars en gemeenten.

Financieel Vitaal is er ook voor zelfstandig ondernemers. In sommige gevallen worden de kosten van Financieel Vitaal betaald door een publieke- of uitkeringsinstantie. Vraag ons naar de mogelijkheden.